Hakkında

Tıp Fakültesinin kuruluşunu takip eden 2. eğitim yılında (1946) Farmakoloji kürsüsü; Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü Farmakodinami şubesi müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Paul Pulewka’nın başkanlığında Hıfzıssıha okulunda faaliyetlerine başladı. 1953 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinin, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden ayrılması ile Farmakoloji kürsüsü Cebeci kampüsüne taşındı. 1967 yılında Merkez (Morfoloji) binasının tamamlanması ile Farmakoloji kürsüsü halen faaliyetlerini yürüttüğü mekana yerleşti. Kürsünün adı, 1997 yılında “Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı” olarak değiştirildi. Anabilim dalında şu anda 10 adet öğretim üyesi görev yapmaktadır. Sürdürülen eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetleri şöyle özetlenebilir:

Mezuniyet Öncesi Eğitim: Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerine yılda 160 saat teorik, 64 saat pratik olmak üzere Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji dersleri verilmektedir. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Yüksek Okulu ve Dikimevi Sağlık Meslek Okulu, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi gibi eğitim kurumlarının farmakoloji dersleri Anabilim dalımızın öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Mezuniyet Sonrası Eğitim: Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine: Anabilim dalımızda bulunan 6 araştırma görevlisi kadrosunun 5’i uzmanlık eğitimi için kullanılmaktadır. Tıpta Uzmanlık öğrencileri 3 yıllık eğitim sürelerinin ilk iki yılında teorik derslere, laboratuvar çalışmalarına, seminerlere, literatür saatlerine aktif olarak katılmaktadırlar. Son yıllarında ise Uzmanlık Tez çalışmalarını yürütmekte ve seminerler ve literatür saatlerine katılmaktadırlar.Doktora Öğrencilerine: Sınavla alınan doktora öğrencileri, 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılında teorik derslere, laboratuvar uygulamalarına ve seminerlere aktif olarak katılmaktadırlar. Bu sürenin sonunda girdikleri yeterlik sınavını verdikleri taktirde Doktora tezi çalışmalarına başlamaktadırlar.

Hizmet faaliyetleri: Klinik farmakoloji alanını kapsamaktadır. İlaç ruhsatlandırma çalışmaları, insan üzerinde yapılacak ilaç araştırmalarının etik yönden değerlendirilmesi, akılcı ilaç kullanımı, ilaçta kalite, standart tanı tedavi kılavuzlarının hazırlanması gibi konularda gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte anabilim dalımızın öğretim üyelerinin danışmanlık ve sürekli eğitim bağlamında değerlendirilebilecek çalışmaları vardır.