Araştırma

Araştırma faaliyetleri ve laboratuvar olanakları: Anabilim dalımızda halen, G proteinine kenetli reseptörlerde sinyal iletimi, düz kas ve endotel hücresi farmakolojisi, inflamasyon farmakolojisi, ateş etyopatogenezi, psikofarmakoloji, ağrı farmakolojisi gibi konularda araştırılma faaliyetleri sürdürülmektedir. Araştırmalarda temel ve klinik farmakolojik yaklaşımlar kullanılmaktadır. Temel yaklaşımlar, klasik yöntemler kadar modern teknoloji gerektiren yöntemleri de kapsamaktadır. Bu bağlamda anabilim dalımızda çeşitli biyolojik sinyalleri kayıt etmeye yarayan bilgisayarlı kayıt sistemleri, hücre kültürü ve moleküler farmakoloji laboratuvarı, in-vivo laboratuvar, biyokimyasal kantitasyon donanımı ve elektrofizyoloji laboratuvarı bulunmaktadır.
Araştırma faaliyetleri bakımından anabilim dalımız hem ulusal hem de uluslarası bir saygınlığa sahiptir. Anabilim dalımız öğretim üyelerince uluslarası hakemli dergilerde yayınlanmış 350 civarında orijinal araştırma makalesi vardır. Yine, yabancı dilde yayınlanmış 21 adet kitabın çeşitli bölümleri Anabilim dalımız öğretim üyelerince yazılmıştır. Ulusal ya da uluslarası 6 adet bilim, araştırma, hizmet ya da teşvik ödülüne Anabilim dalımızın öğretim üyeleri layık görülmüşlerdir.